woman watching sunset in nature

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus on osa meie igapäevaelust

Oleme arendanud oma tegevust, tooteid ja lahendusi jätkusuutlikult juba 70 aastat. Selle aja jooksul on Harvia kasvanud traditsioonilisest sauna- ja kerisetootjast rahvusvahelise sauna- ja spaaturu liidriks.<br><br>Oleme jaganud oma vastutusala neljaks:

- tootmise keskkonnamõjud

- töötajad

- tooted ja

-vastutustundlik eetikakoodeks.<br><br>Meie tegevuse olulisemad mõjud keskkonnale, inimestele ja ühiskonnale tulenevad tooraine ja muude tootmismaterjalide esmakasutusest, meie enda tootmisrajatistest, tegevusest tööandjana ning ka meie toodete kasutamisest. Keriste ja saunade tootmiseks on vaja terast, elektroonika- ja elektrikomponente ning puitu. Lisaks hangime kive, klaasi ja olulises mahus ka muid tootmiseks vajalikke materjale.<br><br>Soovime pakkuda tarbijatele üle maailma saunaskäimise lõõgastavat ja tervistavat mõju.

Inspiratsiooniks

Edasimüüjad