Harvia Linear GreenFlame wood burning heater detail

Harvia-produktens serienummer

Var hittar du serienumret på din Harvia-produkt?

Här hittar du information om var du hittar serienumret på din Harvia-produkt.

Harvia electric heater type plate showing serial number

Elektriska värmeaggregat

Serienumret på de elektriska aggregaten är ett 9-siffrigt nummer som du hittar på typetiketten eller inuti höljet för elektroniken. Tänk på att höljet för aggregatets elektronik måste öppnas av en professionell elektriker.

Harvia Serial number location on the control units

Styrenheter och -paneler

Serienumret för styrenheter och -paneler är ett 10-siffrigt nummer som du hittar på sidan av strömförsörjningsenheten, och på styrpanelen sitter serienumret på insidan.

Harvia Linear 22 GreenFlame wood burning heater in a rustic sauna

Vedeldade aggregat

Serienumret på ditt vedeldade aggregat hittar du i förpackningen. Du kan kontakta vår support om du inte hittar serienumret för ditt aggregat. I så fall kan du lämna fältet för serienumret tomt i kontaktformuläret.