Harvia red granite heater stones, AC5000
 • Harvia red granite heater stones, AC5000
 • Harvia decorative stones red granite and Elite heater stones
 • Harvia decorative stone red granite and Elite heater stones
 • Harvia Legend, red granite and Elite heater stones
 • Harvia red granit decorative stones, AC5000

Bastustenar

Dekorativa stenar, Harvia röd granit 5–10 cm, 10 kg

Red Granite är en elegant bastusten som är avsedd för att användas som dekorativt element överst i aggregatet. Den rödaktiga stenarten skapar en varm atmosfär i bastun. Red Granite ska bara användas i det översta lagret, och högst en låda ska användas per aggregat.

Artikelnummer Harvia
AC5000
Typkod
AC5000
Certifikat
Room volume
-

 • Dekorativ röd granit för att ge aggregatet ett stämningsfullt övre stenlager
 • Dekorativ bastusten för alla aggregatmodeller. Bör bara användas som dekorationssten för översta stenlagret.
 • Egenskaperna hos dekorativa stenar motsvarar inte helt traditionella bastustenar (stenarna kan spricka eller missfärgas vid användning)
 • Måste staplas löst utan kontakt med värmeelement för att säkerställa god luftcirkulation
 • Stenstorleken är 5–10 cm och lådan väger 10 kg
 • Innehåller inga skadliga ämnen
Harvia Vulcanite sauna heater stones

Harvia bastustenar

Garanterar perfekt ånga

Tekniska data

Funktioner

Vikt

Logistik

Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.