Harvia Sauna Care Set
  • Harvia Sauna Care Set
  • Harvia Sauna Care Set
  • Harvia Sauna Care Set
  • Harvia Paraffin Oil

Utrustning - underhåll

Paraffinolja Harvia 500 ml

Harvia Paraffinolja är en olja avsedd för behandling av träytor. Oljan förhindrar fukt och smuts från att sugas in i laven, vilket ger bastulavarna längre livslängd. Paraffinoljan är färglös men ger träytans naturliga färg och textur en djupare ton.

Artikelnummer Harvia
SAC25060
Certifikat
Room volume
-