Harvia wax treatment for Solide benches

Utrustning - underhåll

Vaxbehandling för Harvia Solide-bastulavar behandlade eller svarta lavstommar


Artikelnummer Harvia
SLD300
Certifikat
Room volume
-

    Tekniska data

    Logistik

    Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.

    Bastutillbehör

    Gör din bastu perfekt