Harvia Protective Sheath WL425

Tillbehör för vedeldat aggregat | M series

Skyddsvägg Harvia WL425 för Harvia 16, sida

WL425 är designad och godkänd för Harvias vedeldade bastuugnar (Harvia 16/Linear 16). Skyddsväggen minskar säkerhetsavståndet till brännbara material – i praktiken ryms bastuugnen i ett mindre utrymme. Skyddsväggen fästs direkt på ugnen och den följer ugnens form. Eftersom Harvias skyddsväggar designas specifikt för varje ugnsmodell, uppstår inga kompromisser i design eller säkerhet. Skyddsväggen finns som heltäckande eller som skydd för en valfri sida. Skyddsväggarna är tillverkade i svartmålad stål. Tillsammans med skyddsväggen rekommenderar vi golvskyddsplåten WL100.

Artikelnummer Harvia
WL425
Certifikat
Room volume
-

  Tekniska data

  Funktioner

  Mått

  Vikt

  Logistik

  Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.

  M series

  Alla artiklar i produktfamiljen


  Bastutillbehör

  Gör din bastu perfekt