Harvia aluminium tape for saunas

Bastutillbehör: Harvia aluminiumtejp 50 mm x 50 m

Harvia SAS10002 är en högkvalitativ aluminiumtejp med en bredd på 50 mm. Aluminiumtejpen är ett oumbärligt tillbehör för att förbättra värmeisoleringen i ditt ångrum. Med den tätar du och sätter effektivt ihop alla värmeisolerande fogar och hål, vilket skapar optimala förutsättningar för snabb luftuppvärmning i ångrummet och för dess värmeisolerande egenskaper på lång sikt.

Artikelnummer Harvia
SAS10002
Certifikat
Room volume
-

  Tekniska data

  Funktioner

  Mått

  Vikt

  Logistik

  Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.